VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG           

Warning: getimagesize(/home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/uploads/images/Untitled-1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/modules/Showtime/function.default_jQuery.php on line 42


Thông tin sử liệu và khảo sát mới nhất về đàn Xã Tắc

Thông tin sử liệu và khảo sát mới nhất về đàn Xã Tắc

11 / 12 / 2014 - 14:40:25

Đàn Xã Tắc là một di chỉ quan trọng của người xưa, nhưng không phải vì sự quan trọng mà chúng ta vội vã đi đến kết luận, trong khi vẫn có nhiều nghi vấn. Theo các nhà khảo cổ học "nguyên tắc của khoa học khảo cổ, khi tìm được một số hiện vật, hoặc một bộ phận của kiến trúc có thể tạm kết luận về di tích được khai quật,..."

Chi tiết...