VIỆN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG           

Warning: getimagesize(/home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/uploads/images/Untitled-1.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/icenuce/domains/ice-nuce.edu.vn/public_html/modules/Showtime/function.default_jQuery.php on line 42


Thông tin sử liệu và khảo sát mới nhất về đàn Xã Tắc

Thông tin sử liệu và khảo sát mới nhất về đàn Xã Tắc

Đàn Xã Tắc là một di chỉ quan trọng của người xưa, nhưng không phải vì sự quan trọng mà chúng  ta vội vã đi đến kết  luận,  trong khi vẫn có nhiều nghi vấn. Theo các nhà khảo cổ học "nguyên  tắc của khoa học khảo cổ, khi  tìm được một số hiện vật, hoặc một bộ  phận  của  kiến  trúc  có  thể  tạm  kết  luận  về  di  tích  được  khai  quật,..." Nhưng  những thông  tin mà  tọa đàm "Có nên bảo  tồn đàn Xã Tắc" ngày 8/5 vừa qua cung cấp  lại chưa đủ sức thuyết phục. Lý do cơ bản nhất  là chúng ta thiếu nhiều thông tin khảo cứu về vấn đề này.

1. Khảo sát thực tế

Trước đó ngày 5/5, nhóm khảo sát của Phòng NC Phong thủy Kiến trúc - Viện Quy hoạch & Kiến  trúc Đô  thị  (UAI)  - ĐHXD, bắt đầu  tiến hành khảo sát khu đảo giao  thông.

Mục đích khảo sát nhằm xác định lại trường khí cũng như lăng mộ tại khu vực.

Qua đo đạc cho thấy: (1) Máy đo năng lượng cảm ứng phát hiện 1 điểm trường khí dương tại mép đảo giao thông, đồng  thời hòn đá đang đặt có trường khí âm (âm khí), sẽ còn nhiều  tranh cãi, sự cố giao  thông nếu vẫn đặt hòn đá này ở đây; (2) Máy đo điện  từ trường hiển  thị  trường khí ở mức 549~690Khz,  trường khí dương cao  là  tốt. Xét về  làm đường giao thông hay cầu vượt được hay không thì chúng ta đang quan tâm: (1) Có phải đàn Xã Tắc hay không;  (2) Khu vực có  lăng mộ không;  (3) Trường khí  tốt không, có dễ xảy  ra  tai nạn không? Muốn  trả  lời câu hỏi đầu  tiên, cần có  thông  tin  rõ  ràng về đàn Xã Tắc.

2. Nguồn tư liệu về đàn Xã Tắc và di tích tham chiếu Thứ nhất, nguồn sử liệu của Việt Nam khá thiếu thông tin về đàn Xã Tắc, đồng thời chưa  thực  sự  thống  nhất,  chẳng  hạn  "Việt Nam  những  sự  kiện  lịch  sử"  (Viện Sử  học, 2002) ghi  rằng năm 1048  "lập đền Xã Tắc ở ngoài cửa Trường Quảng", nhưng mãi đến năm 1072 mới "xây cửa Trường Quảng", vậy đúng ra năm 1048 lập đền Xã Tắc ở đâu? Thứ hai,  theo các nhà sử học hôm 8/5,  "đàn Xã Tắc Việt Nam  thời Lê  theo đúng mẫu mực đời Minh". Do đó, chúng tôi lấy sử liệu đời Minh Thanh như "Minh hội điển", "Đại Thanh hội điển",... làm căn cứ, cũng như khảo cứu thực tế đàn xã tắc Bắc Kinh, vốn được xây dựng từ đời Minh, trải qua đời Thanh và được bảo tồn cho đến ngày nay để đối chiếu.

Thứ ba, tuy nhà Lý xây dựng đàn Xã Tắc khi đã độc lập là một vương triều, nhưng qua hơn ngàn năm Bắc thuộc (Bắc thuộc lần thứ nhất 179 TCN, đến Bắc thuộc lần thứ ba 905 SCN), tất nhiên trong cả ba giai đoạn Bắc thuộc có những thời kỳ độc lập ngắn ngủi, thì những ảnh hưởng về văn hóa, kiến trúc là không nhỏ, có thể có những sáng tạo riêng, trong  kiến  trúc,  xây  dựng, phát  triển  văn hóa  sau này, nhưng  cũng  không  tách  rời hẳn nguyên mẫu chung, hay nguyên lý chung.

Việc  thiếu sử  liệu của Việt Nam, dẫn đến phải  tham chiếu sử  liệu Trung Quốc  là điều không  tránh khỏi, nếu như muốn  tìm hiểu các  thông  tin  liên quan. Nhưng  là sử  liệu Trung Quốc, kiến trúc lại của Việt Nam, nên những căn cứ dẫn ra ở đây chỉ để tham khảo, giúp các nhà nghiên cứu, cũng như độc giả có thêm tư liệu so sánh.

Tài liệu chi tiết bạn có thể tải tại đây

In

CÁC TIN KHÁC